Dokumenty

Výroční zpráva 2016/2017

Inspekční zpráva březen/duben 2017

SmA školní řád 

Dodatek ke školnímu řádu k 1. 10. 2017

SmA školní vzdělávací program - k dispozici v kanceláři školy a u informačních nástěnek

SmA Vnitřní řád školní družiny 

Dodatek k Vnitřnímu řádu školní družiny k 1. 10. 2017

SmA minimální preventivní program

SmA program proti šikaně

SmA švp školní družiny

SmA celoroční plán školní družiny

SmA plán práce výchovného poradce