2. třída

Učivo na týden 14. - 18. 1. 2019

ČJ - tvrdé a měkké souhlásky - procvičování, běhací diktát, společná četba, vtipy, jazykové hry

M - násobení a dělení 2,3,4, slovní úlohy, logické a početní hry. PS č.6

PRV - Naše tělo - zdraví, úraz. PS str. 45-46.

AJ - Actions verbs - can/can't. AB 55-57, CB 66-69.