2. třída

Učivo na týden 21. 5. - 25. 5. 2018

čj - uč. do str. 111, PS do str. 32, podstatná jména, vypravování, vzkaz, SMS

čtení - čít. do str. 115, PS do str. 8

m - uč. do str. 37, čís. řady, hadi, výstaviště

prv - statek v létě

aj - level B CB 87 - 88 AB 87 - 88 places: beach, mountain, sand, sea, shell, sun

level C CB 85 AB 85 music instruments, review