2. třída

Učivo na týden 19. - 23. 11. 2018

ČJ - slabiky, samohlásky, ů,ú, četba. PS do str. 42

M - počítání se závorkami, přímka. PS do str. 5

PRV - Domov, naše vlast. PS do str. 35

AJ - CB 42-44, AB 34-35. Family