2. třída

Učivo na týden 20. - 24. 5. 2019

ČJ - věta jednoduchá, souvětí, slovní druhy 

M - násobilka 9, písemné odčítání se zkouškou, práce na PC, slovní úlohy, hry 

PRV - léto v zahradě, měsíce ( opakování)

 AJ - CB - 121 - 124, AB - 102 - 103