2. třída

Učivo na týden 17. - 21. 9. 2018

M - PS str. 9-13, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, slovní úlohy, jednotky délky, geometrické tvary 

ČJ - Abeceda, řazení slov podle abecedy, Děti z Bullerbynu - společná četba UČ str. 9-14 PS str. 9-12 Písanka str. 7-10 

 Čítanka str. 12-14 

PRV - Škola - shrnutí. Podzim - procházka v lese. UČ str. 8-9, PS str. 12-14 

AJ -CB str. 16-18, AB str. 10-13. "My funny friends, people. Describing words.