Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce - Mgr. Bc. Radka Mejtská 
Metodik prevence soc. patologických jevů - Mgr. Bc. Radka Mejtská

Konzultační hodiny - po telefonické domluvě +420 220 981 171, mobil: 723 385 771 

                                   nebo na e-mail: radka.mejtska@smartacademia.cz