Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce - Mgr. Tereza Komárková
Metodik prevence soc. patologických jevů -  ……………………………...

Konzultační hodiny - po telefonické domluvě +420 220 981 171, mobil: 777 291 248

                                   nebo na e-mail: info@smartacademia.cz