3. třída

Učivo na týden 20. - 24. 5. 2019

čj - uč. do str. 108, PS do str. 39 základní skladební dvojice, souvětí

m - uč. do str. 152, PS do str. 31 konstrukce trojúhelníku, pís. násobení jednociferným činitelem, procvičování

prv - uč. do str. 71, PS do str. 64, smysly, společné znaky

aj - uč. do str. 121, PS do str. 99