Stravování

Ve školním roce 2018/2019 se žáci Smart Academia stravují v zařízení školního stravování s.r.o. Litovická 476, 253 01 Hostivice - Restaurant Fort Roxy.