Zájmové kroužky 2019/2020

Rozpis zájmových kroužků na 1. pololetí školního roku 2019/2020 

bude k dispozici od druhé poloviny září 2019