Školská rada

Výsledky voleb za ped. pracovníky do Školské rady. Zvoleny byly Jana Paruševová, Jindřiška Záveská.

Školská rada je ve školním roce 2017/2018 složena z těchto členů:

zástupci za zřizovatele - Jana Váchová, Konstancie Železná

zástupci za zákonné zástupce - Zuzana Kykalová, Leoš Svoboda

zástupci za pedagogické pracovníky - Jana Paruševová, Jindřiška Záveská

Zápis ze zasedání školské rady 25. 9. 2017

Nový jednací řád školské rady schválený na zasedání 25. 9. 2017

1. zasedání Školské rady Smart Academia se konalo 29. 11. 2016. Byl zvolen předseda ŠR a schválen jednací řád. 

SmA volební řád: