Třídy 2018/2019

Rozvrh tříd 2018/2019 ke stažení:

1. třída - třídní učitelka Mgr. Tereza Komárková

2. třída - třídní učitelka Mgr. Simona Červinková

3. třída - třídní učitelka Mgr. Bc. Radka Mejtská

4. třída - třídní učitelka Mgr. Jana Paruševová  

výuka Aj + předměty vyučované metodou CLIL (matematika a hudební výchova) - Shahid Mahmood