Třídy 2019/2020

Rozvrh tříd 2019/2020 ke stažení:

1. třída - třídní učitelka

2. třída - třídní učitelka 

3. třída - třídní učitelka

4. třída - třídní učitelka 

5. třída - třídní učitelka   

výuka Aj + předměty vyučované metodou CLIL (matematika a hudební výchova) -