Harmonogram školního dne


Příchod dětí do školy

7:30- 8:30

1. vyučovací hodina

8:30 - 9:15

Přestávka

9:15 - 9:25

2. vyučovací hodina

9:25 - 10:10

Přestávka svačinová

10:10 - 10:25

3. vyučovací hodina

10:25 - 11:10

Přestávka

11:10 - 11:20

4. vyučovací hodina

11:20 - 12:05

Přestávka na oběd, pobyt na zahradě

12:05 - 13:05

5. vyučovací hodina

13:05 - 13:50

6. vyučovací hodina

13:50 - 14:35

5. a 6. hodina je vyučována v bloku.