4. třída

Učivo na týden 21. 5. - 25. 5. 2018

Čj: UČ - str. 144 - 147, PS str. 38 - 39 (písemná práce - diktát, vzory podstatných jmen, mluvnické kategorie u sloves, slovní druhy)

 M: UČ - str. 96 - 98, PS str. 38 

VL: UČ - str. 72 - 74, PS str. 42 - 43 (test Habsburkové) 

PŘ: tematická vycházka 

Aj: level D - CB 85, AB 85 level E - CB 85, AB 85