O škole

Smart Academia základní škola, s.r.o.

zapsaná MŠMT do rejstříku škol a školských zařízení ČR s účinností od 1. 9. 2016, č.j. MSMT-21335/26-5

IČ: 049 36 442

IZO: 181 080 354

Pionýrů 79, 253 01 Hostivice

Naše škola Smart Academia získala certifikát za splnění kritérií značky Rodiče vítáni.