Zápis budoucích prvňáčků

Zápis budoucích prvňáčků se koná v sobotu 6. dubna 2019 od 9:00 hod.

Opravné prostředky ve správním řízení

Vnitřní směrnice k zápisu 2018

Žádost o přijetí k povinné školní docházce - jeden ZZ

Žádost o přijetí k povinné školní docházce - oba ZZ