Zápis budoucích prvňáčků

Seznam přijatých a dodatečně přijatých dětí k povinné školní docházce pro rok 2018/2019

Opravné prostředky ve správním řízení

Vnitřní směrnice k zápisu 2018

Žádost o přijetí k povinné školní docházce - jeden ZZ

Žádost o přijetí k povinné školní docházce - oba ZZ