1. třída

Učivo na týden  20.- 24. 5. 2019

Čj - Písanka č.4 - do str. 29. Psaní slabik, dodržování tvarů písmen, psaní slov a vět.

Čtení - Slabikář - str. 92 - 97. Bě, pě, vě, mě - sluchová a zraková analýza. Čtení textů s těmito slabikami, snaha o správnou výslovnost a plynulé čtení.

Pracovní sešit - str. 57, 58.

M - M4 - do str. 21.

Prv - Opakování - pracovní listy.

Aj - str. 68, 69. Farm animals: cow, donkey, duck, goat, horse, rabbit, rooster, sheep.