1. třída

Učivo na týden 19. - 23. 11. 2018

Čj - Písanka do str. 24.

Čtení - Seznámení se Slabikářem. Slabikář do str. 7 - tvorba a čtení dvouslabičných slov - hlásky m, p, s, l - jednoduché věty.

M - M2 do str. 12.

Prv - Opakování do str. 27.

Aj - Str. 28 - 29. "Classroom objects: backpack, book, crayon, notebook, pen, pencil, pencil case, rubber."