1. třída

Učivo na týden 17. - 21. 9. 2018

ČJ - Moje první psaní - uvolňovací cviky

Čtení - Živá abeceda - str. 8 - 9, 13 - 15 - hlásky a písmena - M, m - obrázkové slabiky, vyhledávání písmen

M - M1 - str. 6 - 9 - doplňování předmětů do 4

Prv - str. 6, 7 - O Přestávce, Ája poznává školu

AJ - str. 10, 11