Aktuálně

CENTRUM NADÁNÍ a SMART ACADEMIA

Smart Academia základní škola navázala spolupráci s Centrem nadání o.p.s.

V letošním roce proběhne pro žáky 5. ročníku a jejich rodiče 8. dubna 2020 přednáška na téma "Taktika před přijímačkami".

Dále společně připravujeme na příští školní rok intenzivnější spolupráci v rámci mimoškolních aktivit pro děti ve škole i v projektu Smarťánek.

SMARŤÁNEK

aneb u velkých Smarťanů nanečisto

Smart Academia nově plánuje mimoškolní volnočasové aktivity pro děti předškolního věku. V naší škole bychom chtěli společně rozvíjet individuální kompetence dětí a dále aktivně rozvíjet jejich jedinečné vlohy a talent.

Tyto mimoškolní volnočasové aktivity - zkráceně "Smarťánek", by v naší škole probíhaly od února každý čtvrtek a pátek od 8:30 hodin do 17:00 hodin.V dlouhodobém projektu Smartí planeta, který jsme spustili od září 2019, děti seznamujeme se zajímavými osobnostmi, které navštíví naši školu. 

V rámci těchto pečlivě připravených přednášek, v první části projektového dne, nás budou tyto osobnosti seznamovat se svými životy, prací, úspěchy... V druhé části se děti aktivně zapojí do diskuse nebo do tematicky připravených workshopů.

Zajímavost

Každý návštěvník dostane jednu společnou otázku:

" Jaký byl Váš 17. listopad 1989?"

Smart Academia základní škola splnila podmínky 

Cambridge Assessment English pro Českou republiku a Slovensko a 

obdržela 16. 9. 2019 oficiální potvrzení statutu přípravného centra . 

Máme velkou radost a děkujeme Smart týmu a dětem :-)