5. třída

Učivo na týden 21. 5. - 25. 5. 2018

M - Pravděpodobnost a náhoda, uč. 68-71, PS 17-19 

ČJ - Referát, email, uč. 140-147, PS 36-40 

VL - Výzvy současného světa:odstranit chudobu a hlad, zamezit válečným konfliktům, uč. 70-73, PS 41-42 

PŘ - Každý je důležitý II., uč. 72-73, PS 41

 AJ - LEVEL E, PB-85, AB-85, present perfect for recently completed actions, present perfect for completed actions with present relevance